Markkinointiviestintä ja brändäys kurssissa harjoiteltiin tuomaan brändin ilmettä tilaan. Valitsin Yleisradion ja sen pohjalta aloitin työstämään tilaa. 2019

tilasuunnittelu_sisustusarkkitehtuuri_havainnekuva_3dvisualisointi04

Havainnekuva Yleisradion aula/lounge tilasta

tilasuunnittelu_sisustusarkkitehtuuri_havainnekuva_3dvisualisointi04

Havainnekuva portaikosta joka johtaa parvelle

tilasuunnittelu_sisustusarkkitehtuuri_havainnekuva_3dvisualisointi04

Havainnekuva

tilasuunnittelu_sisustusarkkitehtuuri_havainnekuva_3dvisualisointi04

Havainnekuva infotiskistä ja parvesta

Toteutus;

SketchUp, Vray-Next, Photoshop